Pages

Sunday, 15 December 2013

https://www.facebook.com/groups/Countrymixen/

Velkommen til Countrymixen

Denne gruppen har til hensikt å spre Country & Western relatert musikk og å dele denne med andre
Egne kommentarer tilknyttet det du legger inn mottas med takk. Dette kan i tillegg gjøre det mer interessant og lærerikt, men det er ikke påkrevd.

Musikk som ikke er direkte relatert til C&W musikk aksepteres innenfor en viss grad, klare avvik fra denne sjangeren slik som som Heavy Metal, Opera, Gospel - som klart avviker fra C&W sjanger aksepteres ikke under noen omstendighet!!

Linker til musikk skal være fra Youtube og / eller Reverbnation og liknende som ikke krever abonnement. Linker til musikk til abonnement tjenester som eksempelvis Spotify er ikke tillat og vil bli slettet da ikke alle kan lytte til denne musikken.

VIKTIG: Husk å endre innstillinger (øverst til høyre) og fjern krysset for motta email, og evt. Chat. Da slipper du å få email for hver post her inne. Husk å lagre endringene

Lov å poste 6 videor i timen


Welcome to Countrymixen

This group intends to spread the Country & Western music related and sharing this with others
Individual comments associated with your additions are welcome. This can also make it more interesting and informative, but it is not required.

Music that is not directly related to C & W music accepted within a certain degree, clear deviations from the genre such as as Heavy Metal, Opera, Gospel - which clearly differs from C & W genre will not be accepted under any circumstances!

Links to music will be from Youtube and / or Reverbnation and the like which do not require a subscription. Links to music subscription services such as Spotify are not allowed and will be removed when not everyone can listen to this music.

IMPORTANT: Remember to change the settings (top right) and uncheck to receive email and possibly IM. Then you get email for each post here. Remember to save your changes

Promise to post 6 songs per hour